De oorsprong van de Triple Moutery

Het concept van een apparaat dat drie processen aankan die altijd als opeenvolgend op verschillende plaatsen werden uitgevoerd, is uniek. Het is bedacht en ontwikkeld door Aart van der Linde, brouwer bij de Friese Bierbrouwerij. Deze brouwerij heeft faam als producent van diverse eigenzinnige streekbieren. Van der Linde begon in 2005 met de distributie van een eigen whisky: Frysk Hynder. De waardering voor deze enige Friese whisky is groot, maar Van der Linde houdt de productie bewust beperkt 'omdat het een liefhebberij moet blijven'.

Wel zocht hij naar een manier om meer eigen karakter aan het jonge product mee te geven. Het moutproces bood mogelijkheden; dat vroeg alleen wel veel ruimte en handelingen. Om die bezwaren het hoofd te bieden ontwierp Van der Linde een compacte drie-in-een mouterij. Het Frysk Hynder wordt tegenwoordig van mout uit deze mouterij gemaakt.